Efikasnost sistema upravljanja kao preduslov za izlazak na tržište

Kada neko pomene sistem kvaliteta ili integrisani manadžment sistem, pa još navede i standarde 9001, 14001,… asocijacija je uglavnom na procedure, radna uputstva, gomilu formulara koje treba popunjavati. To nas asocira i na dolazak predstavnika sertifikacionih kuća „zbog kojih se sve to radi“, pretnju od gubitka sertifikata koji tako ponosno krase frontalni zid direktorove kancelarije.…