Agencija
„TQ Net Consulting“ OD


Ul. Trg zlatnih ljiljana br. 29
BiH - 71 000 Sarajevo
Tel./Fax.: +387 (0)33 463 638
Mob.:       +387 (0)65 662 348
Mob.:       +387 (0)61 786 909
E-Mail:
office@tqnet-consulting.comAgencija
„TQ Net Consulting“ OD

Ul. Studentski trg 8
SRB - 11 000 Beograd
Mob.:         +381 63 80 36 904
E-Mail:
office@tqnet-consulting.com

Konsalting

 

U skladu sa potrebama, nudimo specifične modele konsaltinga za pojedinačne i integrisane sisteme upravljanja u zavisnosti od područja djelovanja i veličine organizacije.


Naši konsultanti posjeduju specifična znanja i vještine te će Vas ciljano i kompetentno voditi kroz proces konusltacija do certifikata koji Vam je potreban.


Glavne kompetencije naših konsultanata su implementacija sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, pirmjena međunarodnih standarda u oblasti prehrambene industrije, CE označavanje proizvoda, priprema laboratorija i inespekcijskih tijela za akreditaciju.


Veliko iskustvo imamo u implementaciji sljedećih standarda:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • ISO 27001
 • ISO 50001
 • ISO 22000
 • HACCP
 • FSC
 • HSE
 • SCC

Dodatno pružamo usluge konsaltinga u oblasti reorganizacije kompanija i reinžinjeringa procesa i poboljšanja sistema upravljanja.

Sistemi upravljanja koje implementiramo u skladu sa zahtjevima međunsrodnih standrada zajedno sa rukovodstvom, postaju jedinstven obrazac za rad kompanija i institucija, bez dodatne birokratizacije.


Jedna od vodećih konsultantskih kuća smo u savjetovanju laboratorija prema zahtjevima ISO 17025 i inspekcijskih tijela prema ISO 17020.


U oblasti certifikacije proizvoda pružamo konsultantske usluge u pripremi dokumentacije za CE označavanje:

 • Izrada tehničkog fajla Izrada procedure za fabričku kontrolu
 • Izrada ostalih neophodnih dokumenata za CE označavanje

Edukacija

 

Usluge edukacije nudimo samostalno ili u parnerstvu sa akreditovanim kućama kroz:

 • Organizovane seminare po pozivu
 • Seminare u okviru projekata sa parnerima

Za organizovane seminare po pozivu razvili smo specifične seminare:

 • Obuka menadžera za korištenje menadžerskih metoda i tehnika
 • Obuka internih auditora prema 19011
 • Obuka internih auditora za laboratorije u skladu sa ISO 17025
 • Obuka tehničkog osoblja laboratorija prema ISO 17025
 • Obuka tehničkog osoblja inspekcijskih tijela prema ISO 17020


Na zahtjev korisnika organizujemo in-house seminare na dogovorene teme u okviru naših kompetencija.