Konsalting

Dugogodišnje iskustvo u poslovnom savjetovanju i obuci  preporučuje nas kao pouzdanog partnera na unapređenju sistema upravljanja u različitim granama privrede i za različite veličine organizacija:

  • Upravljanje razvojem ljudskih potencijala,
  • Unapređenje sistema upravljanja kroz primjenu savremenih metoda upravljanja (Lean metode, FMEA, QFD),
  • Optimizacija i reinžinjering poslovnih procesa.

Članovi našeg tima imaju ulogu i kapacitet da savjetuju visoki i srednji menadžment , da vrše edukaciju stručnog osoblja organizacije, te daju odgovore na sva pitanja iz navedenog domena konsaltinga.

U skladu sa potrebama klijenata pružamo usluge konsaltinga u usklađivanju postojećeg sistema upravljanja sa zahtjevima međunarodnih standarda i direktiva EU:

  • Integrisani menadžment sistemi: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO/TS 16 949, ISO 13485
  • Akreditacija laboratorija i inspekcijskih tijela: ISO 17025, ISO 17020
  • Poljoprivreda i prehrambeni proizvodi: GLOBAL G.A.P., IFS, HACCP – Codex Alimentarius, GHP/GMP/GDP
  • Usklađivanje proizvoda i postupaka sa zahtjevima standarda i direktivama EU  – ISO 3834, EN 1090 za metalnu industriju, FSC oznčavanje za drvnu industriju i proizvode od drveta, CE  označavanje.