Obuka

 

timski radSeminari u organizaciji TQ Net Consultinga:

  •  Mandžerske metode i tehnike, 3 dana
  • Upravljanje ljudskim resursima – komunikacija i motivacija, 2 dana
  • Upravljanje procesom planiranja i izvještavanja, 2 dana
  • Upravljanje vremenom i  promjenama, 2 dana
  • Upravljanje projektima, 2 dana
  • Integrisani menadžment sistem QMS – ISMS,  2 dana
  • Integrisani menadžment sistem QMS – EMS – OHS,  2 dana
  • Akreditacija laboratorija i inspekcijskih tijela, informativni seminar, 1 dan

Za planirane termine seminara, kontaktirajte nas.

 

In-Haus seminari:

  • Obuka osoblja za korištenje statističkih metoda i tehnika u proizvodnji i uslugama, SPI, Kontrolne karte, ocjena i izračunavanje mjerne nesigurnosti
  • Obuka za korištenje upravljačkih alata i tehnika