TQ Net Tim


 

Ma. Sci Mara Bokić-Savić, Rukovodilac  projekta

Konsultant i trener, Lead auditor , Ekspert za industriju i usluge

 


 

Vera Tarlać, dipl. ecc.

Konsultant, Rukovodilac finansija  i administracije

 


 

Saša Rudan, dipl. ing.

Konsultant, Ekspert za usklađivanje sistema, tehnoloških postupaka i proizvoda sa zahtjevima međunarodnih standarda

 


 

Branka Žerajić, tehnolog

Konsultant, Ekspert za prehranu