Kontakt

Agencija za pružanje usluga poslovnog savetovanja i obuke

TQ Net Consulting

Tel. +381 11 832 56 10/ +387 33 463 638

Mob. 381 64 528 16 46/ +387 65 662 348

E-Mail: office@tqnet-consulting.com