ŠTA JE FSSC 22000 STANDARD?

FSSC 22000 STANDARD obezbeđuje okvir za efikasno upravljanje odgovornostima za bezbjednost hrane vaše organizacije. FSSC 22000 je u potpunosti prepoznat od strane Globalne inicijative za sigurnost hrane (GFSI) i zasniva se na postojećim ISO standardima. On pokazuje da vaša kompanija ima snažan sistem upravljanja sigurnošću hrane, koji zadovoljava zahtjeve vaših kupaca i potrošača.

PREDNOSTI

  • osiguranje proizvodnje hrane sa zahtjevima standarda;
  • poboljšanje kvaliteta prehrambenih proizvoda;
  • stvaraje discipline u proizvodnim aktivnostima;
  • sticanje prednosti pri ulasku na međunarodna tržišta;
  • primjena efikasnog sistema samokontrole;
  • izgradnja povjerenja sa svojim kupcima.

SAVJETI

  • Identifikovati, procijeniti i kontrolisati opasnosti za prehrambenu sigurnost koje se mogu očekivati, kako bi se izbjegla direktna ili indirektna šteta prema korisnicima;
  • Prenošenje odgovarajućih informacija vezano na prehrambenu sigurnost proizvoda;
  • Prenošenje informacija vezanih za razvoj, implementaciju i aktuelnost sistema upravljanja prehrambenom sigurnošću kroz cijelu organizaciju;
  • Vršenje periodičnih procjena sistema upravljanja prehrambenom sigurnošću kako bi se pokrile sve aktivnosti i aktuelne informacije po pitanju opasnosti vezanih na sigurnost hrane. 

Angažujte TQ Net Consulting

Kontakt

KANCELARIJE

TQ Net Consulting
Sarajevo
Beograd

FIKSNI


+387 33 463 638
+381 11 832 56 10

MOBILNI

+387 65 774 220
+387 65 662 348
+381 64 528 16 46

ELEKTRONSKA POŠTA

office@tqnet-consulting.com