ŠTA JE ISO 9001?

ISO 9001 je međunarodni standard Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), koji izdaje Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Sistem menadžmenta kvalitetom predstavlja zbir politika, procesa, dokumentovanih procedura i evidencija. Ovaj zbir dokumentacije definiše set međunarodnih pravila koja određuju kako vaša kompanija kreira i pruža proizvod ili uslugu vašim klijentima. QMS mora da bude prilagođen potrebama vaše kompanije, kao i proizvodu ili usluzi koju pružate, ali ISO 9001 standard pruža grupu smjernica koje vam pomažu da ne propustite ni jedan važan element koji je neophodan da bi QMS bio uspješan.

PREDNOSTI

  • efikasan način upravljanja procesima;
  • smanjenje rizika poslovanja;
  • određivanje uloga i odgovornosti zaposlenih širom organizacije;
  • poboljšani ugled i stvaranje povjerenja kod kupaca i dobavljača;
  • kompetitivna prednost;
  • izvjesnija saradnja sa javnim sektorom radi učestvovanja u javnim nabavkama;
  • smanjenje troškova i podizanje konkurentnosti.

SAVJETI

  • Defnišite jasno svoje ciljeve. Šta želite da postignete sa ovim standardom?
  • Obezbijedite naklonost i posvećenost višeg menadžmenta.
  • Pravilno definišite pregled postojećih procesa i sistema koji su relevantni za vaš sistem kvaliteta. Ovo će biti osnova vašeg sistema upravljanja kvalitetom i omogućiti vam da lakše prepoznate bilo kakva odstupanja.

Angažujte TQ Net Consulting

Kontakt

KANCELARIJE

TQ Net Consulting
Sarajevo
Beograd

FIKSNI


+387 33 463 638
+381 11 832 56 10

MOBILNI

+387 65 774 220
+387 65 662 348
+381 64 528 16 46

ELEKTRONSKA POŠTA

office@tqnet-consulting.com