ŠTA JE ISO 14001?

ISO 14001 definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Ispunjavanje zahtjeva standarda podrazumijeva da su obezbijeđeni dokazi propisani  zakonskom regulativom, da je obezbijeđena posvećenost rukovodstva i zaposlenih na zaštiti životne sredine, te da organizacija svojim djelovanjem ne narušava životnu sredinu.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji je usaglašen sa zahtjevima ISO 14001 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da: Identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, poboljša odnos prema životnoj sredini, implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbijedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

PREDNOSTI

 • smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu;
 • smanjenje rizika od ekoloških katastrofa;
 • povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije;
 • poboljšani ugled i stvaranje povjerenja kod zajednice;
 • kompetitivna prednost;
 • pravna sigurnost zbog poštovanja zakona;
 • lakše dobijanje ovlaštenja i dozvola od lokalnih i državnih vlasti;
 • poboljšanje ugleda organizacije i njenih klijenata;
 • bolje korištenje energije i zaštita voda;
 • pažljivo biranje sirovina;
 • kontrolisano upravljanje otpadom i/ili reciklaža otpada;
 • smanjenje troškova i podizanje konkurentnosti.

SAVJETI

 • Defnišite jasno svoje ciljeve. Šta želite da postignete sa ovim standardom?
 • Obezbijedite naklonost I posvećenost višeg menadžmenta.
 • Pravilno definišite pregled postojećih procesa i sistema koji su relevantni za vaš ekološki uticaj. Ovo će biti osnova vašeg sistema upravljanja zaštitom životne sredine i omogućiti vam da lakše prepoznate bilo kakva odstupanja.

Angažujte TQ Net Consulting

Kontakt

KANCELARIJE

TQ Net Consulting
Sarajevo
Beograd

FIKSNI


+387 33 463 638
+381 11 832 56 10

MOBILNI

+387 65 774 220
+387 65 662 348
+381 64 528 16 46

ELEKTRONSKA POŠTA

office@tqnet-consulting.com