OPTIMIZACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA BPM
(BIZNIS PROCES MANAGEMENT)

Problemi koji se često javljaju u upravljanju preduzećem su uglavnom vezani sa pitanjima:

  • Konkurentnosti na tržištu i zahtjevi kupaca,
  • Isporučeni kvalitet i kašnjenje u isporukama proizvoda i usluga,
  • Povišeni i nekontrolisani troškovi poslovanja,
  • Neefikasno iskorištenje resursa,
  • Nejasnih uloga i odgovornosti…

Najviše rukovodstvo najčešće nije u stanju da prepozna uzroke problema usled prezaposlenosti u stalnom „gašenju vatre“ i rješavanju tekućih problema sa kupcima, dobavljačima, zaposlenima, logistikom i sl. To je začarani krug  iz koga se ipak može izaći.

Nudimo Vam Optimizaciju poslovnog sistema i Upravljanje poslovnim  procesima (BPM) koji će trajno rješiti probleme i dati odgovore na ključna pitanja upravljanja Vašim preduzećem.

U ovoj fazi konsultant se dataljno upoznaje sa poslovanjem kompanije, rukovodstvom i zaposlenima, poslovnim tokovima, ulogama i odgovornostima, postojećoj metodologiji upravljanja poslovnim sistemom i procesima. Na osnovu usvojenih kriterija vrši procjenu stanja poslovnog sistema i pojedinačnih poslovnih procesa.

Izvještaj o stanju poslovnog sistema kompanije je prijedlog rukovodstvu za detaljno uređenje poslovnih procesa i rješavanje problema upravljanja. U dogovoru sa menadžmentom izvještaj je potkrepljen objektivnim dokazima i fotografijama zatečenog stanja.

Uz izvještaj se dostavlja i dinamički plan aktivnosti za uređenje poslovnih procesa sa očekivanim rezultatima nakon primjenjenog rješenja sa kriterijumima za ocjenu efikasnosti.

Na osnovu sagledanog problema, nudimo rješenje.

Predlažemo 3 nivoa usluge:
Osnovni nivo (MV-1) – implementaciju jednog ili više standardnih modula, osnovnu obuku za korisnike o korištenju modula;
Srednji nivo (MV-2) – Implementaciju standardnih modula i prilagođavanje specifičnostima kompanije na svim nivoima upravljanja, detaljna obuka i trening korisnika, monitoring u implementaciji i provjera efikasnosti nakon otklanjanja problema;
Premijum nivo (MV-3) –  Razvoj i implementacija naprednog modela upravljanja za kompaniju u cjelosti ili za pojedine poslovne procese, detaljna obuka i trening zaposlenih.

Za osnovni (MV-1) i srednji nivo (MV-2) razvili smo standardne module za optimizaciju i upravljanje poslovnim procesima na svim nivoima poslovanja preduzeća. Primjena određenog modula zavisi od stepena uređenosti poslovnog sistema.

U svakoj varijanti primjene ponuđenih rješenja, naši konsultanti vrše obuku i trenig rukovodstva i zaposlenih za potpunu primjenu modula i praćenje rezultata.

Način provođenja obuke i treninga je predmet ugovaranja i ponude, a moguće su:
personalne obuke, e- learning kurseve, kombinovano učenje.

Na osnovu definisanih kriterijuma za ocjenu efikasnosti rješenja za upravljanje poslovnim procesima, vršimo analizu postignutih rezultata i o tome dostavljamo finalni izvještaj. U dogovoru sa menadžmentom izvještaj je potkrepljen objektivnim dokazima i fotografijama  nakon primjene predloženog rješenja.

 

Angažovanjem naše konsultantske kuće, stičete partnera koji će vas voditi kroz promjene u kompaniji na rješavanju problema upravljanja, detaljno uređenje procesa, trening i obuku menadžmenta i zaposlenih.

Kontaktirajte nas za detaljnije informacije!