ŠTA JE ISO 45001?

ISO 45001 definiše zahtjeve za sistem upravljanja bezbjednošću i zdravljem na radu. Ispunjavanjem ovih zahtjeva obezbjeđuju se dokazi o poštovanju zakonske regulative,  o efikasnom delovanju organizacije u cilju zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, te stalnom poboljšanju uslova rada, sprečavanjem povreda i narušavanja zdravlja zaposlenih.

PREDNOSTI

  • poboljšanje reputacije organizacije i povećanje mogućnosti za ostvarenje novih poslovnih prilika;
  • minimizacija rizika od prekida rada zbog nesreće;
  • demonstriranje posvećenosti organizacije ispunjenju zakonskih obaveza;
  • održavanje snažnog sistema zaštite i stalno unapređenje zdravlja i bezbjednosti na radu.

SAVJETI

  • Da biste imali efikasno upravljanje bezbjednošću i zaštitom na radu, mora postojati opredjeljenost top menadžmenta, te stalno poboljšanje sistema;
  • Razvijte sistem upravljanja kao alat za zaštitu radnika i preduzeća, a ne samo da biste zadovoljili zakone i standarde;
  • Koristite „kontekst“ da sagledate na koji način organizacija (uključujući i radnike) utiče interno i eksterno na bezbjednost i zdravlje na radu;
  • Informišite zainteresovane radnike, te definišite njihove ciljeve prilikom implementacije standarda;
  • Razmotrite integraciju (spajanje) ovog standarda u postojeći sistem upravljanja (ISO 9001 i ISO 14001);
  • Primjena ovog standarda nije teret za organizaciju. Razmišljanje zasnovano na raziku treba poboljšati organizacijsku kulturu, bezbjednost i produktivnost.

Angažujte TQ Net Consulting

Kontakt

KANCELARIJE

TQ Net Consulting
Sarajevo
Beograd

FIKSNI


+387 33 463 638
+381 11 832 56 10

MOBILNI

+387 65 774 220
+387 65 662 348
+381 64 528 16 46

ELEKTRONSKA POŠTA

office@tqnet-consulting.com