ŠTA JE ISO 27001?

ISO 27001 definiše zahtjeve za sistem upravljanja bezbjednošću informacija. Ispunjavanjem ovih zahtjeva obezbjeđuju se dokazi o održavanju povjerljivosti, intergiteta i raspoloživosti informacija primjenom procesa upravljanja rizikom, koji dodatno ulijeva povjerenje vašim klijentima.

Važno je da je sistem upravljanja bezbjednošću informacija dio procesa i da je integrisan sa procesima organizacije i cjelokupnom strukturom rukovodstva i da je bezbjednost informacija uzeta u obzir prilikom definisanja procesa, informacionih sistema i kontrola.

Podrazumijeva se da će ISMS sistem i podsistemi koji ga podržavaju tokom dugogodišnje primjene doživjeti određene izmjene. Implementacija ISMS se usklađuje prema potrebama organizacije, na primjer, mala kompleksnost organizacije zahtijevaće jednostavnije rješenje ISMS. 

PREDNOSTI

  • Poboljšanje reputacije organizacije i povećanje mogućnosti za ostvarenje novih poslovnih prilika;
  • Zadovoljstvo i zadovoljavanje zahtjeva zainteresovanih strana i klijenata;
  • Bolja svijest o povjerljivim informacijama širom organizacije;
  • Konkurentske prednosti i smanjenje troškova koji se odnose na unaprijeđenu efikasnost procesa i upravljanje troškovima bezbjednosti.

SAVJETI

  • Da biste imali efikasno upravljanje bezbjednošću informacija, mora postojati opredjeljenost top menadžmenta, te stalno poboljšanje sistema;
  • Razvijte sistem upravljanja kao alat za zaštitu informacija, a ne samo da biste zadovoljili zakone i standarde;
  • Razmotrite integraciju (spajanje) ovog standarda u postojeći sistem upravljanja kvlitetom (ISO 9001);
  • Primjena ovog standarda nije teret za organizaciju. Razmišljanje zasnovano na raziku treba poboljšati organizacijsku kulturu, bezbjednost i produktivnost.

Angažujte TQ Net Consulting

Kontakt

KANCELARIJE

TQ Net Consulting
Sarajevo
Beograd

FIKSNI


+387 33 463 638
+381 11 832 56 10

MOBILNI

+387 65 774 220
+387 65 662 348
+381 64 528 16 46

ELEKTRONSKA POŠTA

office@tqnet-consulting.com