ŠTA JE GLOBAL G.A.P?

Global G.A.P je ustanovljen kao skup dobrovoljnih standarda za sertifikaciju poljoprivrednih proizvoda širom sveta. Cilj je bio da se napravi i ustanovi jedinstven standard za dobru poljoprivrednu praksu, sa naglaskom da različiti poljoprivredni proizvodi mogu biti Global G.A.P sertifikovani.

Global G.A.P se koristi prije proizvodnje, odnosno sertifikat pokriva sve procese koji ulaze u proizvodnju, kao i sve radne aktivnosti tokom poljoprivredne proizvodnje, sve dok finalni proizvod ne napusti farmu.

PREDNOSTI

  • naglašava efikasnost i bezbjednost u proizvodnji hrane;
  • povećava konkurentnost preduzeća na svjetskom tržištu;
  • evidentno smanjuje barijere internacionalne trgovine;
  • daje akcenat na efikasnost kompanije koja prati najzahtjevnije svjetske standarde.

UVOĐENJE (POSTUPAK)

  • Analiza stanja i početna edukacija menadžmenta i zaposlenika
  • Priprema i izrada dokumentacije prema zahtjevima standard GLOBA GAP;
  • Sprovođenje obuke zaposlenika i kooperanata, implementacija dokumentacije u svakodnevni rad;
  • Realizacije internih inspekcija i internih audita i otklanjanje utvrđenih neusaglašenosti i opažanja;
  • Certifikacija od strane certifikacionog tijela.

Angažujte TQ Net Consulting

Kontakt

KANCELARIJE

TQ Net Consulting
Sarajevo
Beograd

FIKSNI


+387 33 463 638
+381 11 832 56 10

MOBILNI

+387 65 774 220
+387 65 662 348
+381 64 528 16 46

ELEKTRONSKA POŠTA

office@tqnet-consulting.com