ŠTA JE HACCP?

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) je logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, koji omogućava:

 • Identifikaciju i procjenu svih mogućih opasnosti, tj. svakog fizičkog, hemijskog ili mikrobiološkog uticaja u svim fazama;
 • Određivanje neophodnih mjera za njihovu prevenciju i kontrolu;
 • Osiguravanje provođenja mjera na djelotvoran način.

HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim fazama proizvodnje i rukovanja «od farme do stola».

PREDNOSTI

 • redukcija pojave bolesti izazvanih hranom;
 • osigurava snabdijevanje stanovnika zdravstveno sigurnim prehrambenim proizvodima;
 • omogućava ispunjenje zahtjeva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor;
 • omogućava efektivniji i efikasniji rad prehrambene industrije;
 • povećava konkurentost na svjetskom tržištu;
 • uklanja barijere internacionalne trgovine;
 • omogućava efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda;
 • povećava profit.

POSTUPAK

Implementacija sistema HACCP obuhvata sljedeće aktivnosti:

 • analizu stanja u smislu detaljnog pregleda i opisa postojećeg stanja;
 • prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih i organizacijskih nedostataka;
 • identifikaciju opasnosti i definisanje kritičnih kontrolnih tačaka, kritičnih granica i korektivnih mjera;
 • izradu potrebnih radnih uputstava, standardnih postupaka i procedura;
 • teoretsku i praktičku edukaciju osoblja;
 • izradu i uvođenje potrebnih evidencija.

Angažujte TQ Net Consulting

Kontakt

KANCELARIJE

TQ Net Consulting
Sarajevo
Beograd

FIKSNI


+387 33 463 638
+381 11 832 56 10

MOBILNI

+387 65 774 220
+387 65 662 348
+381 64 528 16 46

ELEKTRONSKA POŠTA

office@tqnet-consulting.com